Talka

keisti stulpelį

redaktorius Andrius Kulikauskas

20200614Pristatymas

Užrašai, nepanaudotas juodraštis

Andrius Kulikauskas

Jaunimas mus moko gerbti kapines Lietuvoje ir tremtyje. Parodos pristatymas. 2020.06.14 Parodos kuratorius Andrius Kulikauskas.

Visuotinės tylos minutė 11:59 Gedulo ir vilties dieną, birželio 14 d., 11:59, visuotine tylos minute vieningai stabtelėsime, kiekvienas pabūsime savo mintyse, savaip atminsime beveik 300,000 tremtinių ir politinių kalinių, kuriuos sovietai išvežė toli nuo mūsų tėvynės. Mus kviečia Lietuvos jaunimo žygio „Misija Sibiras“ rengėjai, dalyviai, gerbėjai. Mes prie savo jaunimo prisijungiame. Viena minutėle pajusime ir įsitrauksime į tą amžiną vienatvę, kurią išgyvena kiekvienas nuskriaustas šviesuolis, ir kuria mirtis gąsdina kiekvieną mirtingąjį. Tai kapinių amžina tyla. Vilniaus sporto rūmai stovi ant seniausių Vilniaus žydų kapinių, kurios siekia šešioliktą ar netgi penkioliktą amžių. Čia yra vieta, kur mums priklauso vis truputį susikaupti, vis truputį įsijungti į mūsų kasdienybę pranokstantį vienų vienumą, ir būtent jo nenukasamu pagrindu ieškoti esminės santarvės su kitais. „Gerbkime kapines“ Mūsų sambūriui „Gerbkime kapines“ rūpi kas mėnesį šalia Vilniaus sporto rūmų surengti parodą, kuria mokytumėmės kaip gerbti šias ir visas kapines. Štai pirmoji mūsų paroda. Ji atspindi mūsų kuklias pajėgas. Aš, parodos kuratorius Andrius Kulikauskas, pristatysiu mūsų parodos plakatus. Iš karto dėkoju parodos rengėjui Arkadij Kurliandchik. Jisai mus paragino nesusitelkti į žydų skaudulius, bet žiūrėti plačiau. Dėkoju Edmundui Kulikauskui, savo tėvui, kuris išspausdino plakatus ir išsprendė, kaip juos pastatyti. Ačiū visiems mūsų talkininkams. Lietuviai ir litvakai privalome ne paviršutiniškai susitarti, o bendradarbiauti švenčiausių vertybių pagrindu, jei tik norėsime šias kapines apsaugoti, kad mūsų šalies vadovai neišniekintų jų, nė visos nepriklausomos Lietuvos kartu su jomis. Užtat mums ypatingai svarbu suprasti lietuvių požiūrį, suvokti lietuvių tautos skaudulius ir į juos įsijausti. Mums įdomu, kaip mes lietuviai gerbiame savo kapines. „Misija Sibiras“ Vienu parodos plakatu pristatome „Misija Sibiras“ jaunimo veiklą, jo kasmetinius žygius tvarkyti tremtinių kapus. Šių žygių mąstai atspindi sovietų nusikaltimų mąstus. Daugiau kaip 13,000 jaunuolių yra pareiškę norą dalyvauti žygyje. Jaunimas yra sutvarkęs daugiau kaip 100 kapinių. Kaip mums įkvėpti jaunimą?


Parodos pristatymas

Jaunimas mus moko gerbti kapines Lietuvoje ir tremtyje.

Visuotinės tylos minutė 11:59

Gedulo ir vilties dieną, birželio 14 d., 11:59, visuotine tylos minute vieningai stabtelėsime, kiekvienas pabūsime savo mintyse, savaip atminsime beveik 300,000 tremtinių ir politinių kalinių, kuriuos sovietai išvežė toli nuo mūsų tėvynės.

Mus kviečia Lietuvos jaunimo žygio „Misija Sibiras“ rengėjai, dalyviai, gerbėjai. Mes prie savo jaunimo prisijungiame.

Viena minutėle pajusime ir įsitrauksime į tą amžiną vienatvę, kurią išgyvena kiekvienas nuskriaustas šviesuolis, ir kuria mirtis baugina kiekvieną mirtingąjį. Tai kapinių amžina tyla.

Vilniaus sporto rūmai stovi ant seniausių Vilniaus žydų kapinių, kurios siekia šešioliktą ar netgi penkioliktą amžių. Čia yra vieta, kur mums priklauso vis truputį susikaupti, vis truputį įsijungti į mūsų kasdienybę pranokstantį vienų vienumą, ir būtent jo nepašalinamu pagrindu ieškoti esminės santarvės su kitais.

„Gerbkime kapines“

Mūsų sambūris „Gerbkime kapines“, šios parodos rengėjai, rūpinamės kas mėnesį šalia Vilniaus sporto rūmų surengti parodą, kuria mokytumėmės kaip gerbti šias ir visas kapines. Štai pirmoji mūsų paroda. Ji atspindi mūsų kuklias pajėgas.

Lietuviai ir litvakai privalome ne paviršutiniškai susitarti, o bendradarbiauti kertinių švenčiausių pagrindu, jei tik norėsime šias kapines apsaugoti, kad mūsų šalies vadovai neišniekintų visos nepriklausomos Lietuvos kartu su jomis.

Užtat mums ypatingai svarbu suprasti lietuvių požiūrį, pripažinti lietuvių tautos skaudulius ir į juos įsijausti. Svarbu pasimokyti, kaip mes lietuviai gerbiame savo kapines.

„Misija Sibiras“

Šioje parodoje vienu plakatu pristatome „Misija Sibiras“ jaunimo veiklą, jos kasmetinius žygius tvarkyti tremtinių kapus.

Ieškome:

 • Bendros vertybės.
 • Sąlyčio taškų.
 • Išminties, pasimokymo.

Pasimokome:

 • Amžinas rūpestis, nuolatinės, kuklios pastangos ir vienkartiniai žygiai.
 • Tėvynės sąvoka - tremtiniai mylėjo tėvynę, ja rūpinosi ir jautė jos rūpestį, jos prasmę. Ir tas tikėjimas pasiteisina.
 • Pavydime, ne tik sugeba įtraukti jaunimą, bet pats jaunimas ėmėsi.
 • Žygis - išvyka.
 • Ką reiškia "šou"? Kam to reikia, ką tas duoda?
 • Kartų susikalbėjimas.
 • Suprantamos kliūtys susikalbėjimui.
 • Kartų prisilietimas.
 • Kurie gyvenimą paskyrė, kurie prisiliečia, kaip kad jaunimas, valandėliai, dviem savaitėm, metam.

Rimas Ruzgys mums padėjo. Nuotrauka iš tremties.

Milijonų metrų žygis - tūkstančių kilometrų žygis - prasideda pirmuoju žingsniu. Ogi kartais milijonų metrų apylankos prireikia, kad pareitumėme į namus ir juos kaip dera atpažintumėme ir sutvarkytumėme.

Jaunimo veikla

 • Jaunimo kartos - išlieka jaunimas

Prisiliesti prie istorijos

 • Dienai, porai savaičių, metam
 • Kryžių statymas
 • Ortodoksų žydų išminčiai

Ką gerbiame, palaikus ar kapines?

Žygis

Ryšys tarp kartų

Pasiekia daug žmonių

 • 13,000 pareiškusių norą
 • Peticija

Šou

 • Skaudina Ruta Bloshtein, Gintautą Alekną
 • Vilniaus Gaono metai, Misija Sibiras
 • Lietuvos laisvės lyga - Persitvarkymo sąjūdis
 • Dainų šventė - etnografiniai ansambliai

Žvilgsnis iš tolo

Keisti - Istorija - Spausdinti - Naujausi keitimai -
Search:
Šis puslapis paskutinį kartą keistas July 11, 2020, at 04:20 PM