Talka

keisti stulpelį

redaktorius Andrius Kulikauskas

Darbai

Sąrašas atliktinų darbų.


Andriaus darbai

 • Parašyti Ministrei pirmininkei, nuorašą siųsti mp.referente@lrv.lt

Užmojai

Telkti lietuvius ir litvakus šviesuolius rūpintis Vilniaus žydų kapinėmis.

 • Kreiptis į Lietuvos žydų paveldo kelio asociaciją.
 • Surasti visą eilę partnerių tarp įstaigų ir provincijos šviesuolių.
 • Kreiptis į išeivijos litvakus.
 • Kreiptis į Nacionalinės bibliotekos direktorių rengti virtualią parodą ir kilnojamą parodą.

Palaikyti ryšį su Ministrės pirmininkės štabu.

Susirašinėti su mūsų priešininkais.

Kreiptis į išeivijos litvakus pagalbos

 • Susirašinėti su viešbučiais.
 • Paskatinti Lietuvos žydus sudalyvauti.
 • Palaikyti Lietuvos kultūrininkus.

Lietuvos Jeruzalės sąvoka iškilo tarp litvakų 19-to amžiaus pabaigoje, bet ypač tarpukaryje, tarp Vilniaus žydų, paskui taip pat tarp nepriklausomos Lietuvos ir išeivijos litvakų.


Iš ankščiau

 • f. R-181, ap. 1, b. 10, l.121-127, 155-157. Vilniaus žydų bendruomenės, Religinių kultų reikalų tarybos prie TSRS Ministrų Tarybos įgaliotinio LSSR Alfonso Gailevičiaus ir Antano Sniečkaus susirašinėjimas dėl žudynių vietos Paneriuose, žydų kapinių, sinagogų sugrąžinimo ir kt. klausimais.
 • Sutvarkyti medžiagą, kurią turime, ir patalpinti svetainės pirmame puslapyje.
 • Iš medžiagos padaryti parodą ir skaidres pranešimui.

Bendrai

 • Pasitarti su Kultūros paveldo departamentu.
 • Rasti kas organizuotų architektų pasiūlymus kongresų rūmams.
 • Kas užmegztų ryšį su katalikais dėl bendradarbiavimo su kitų tikėjimų atstovais?
 • Kas užmegztų ryšį su Turto banku? su Vilniaus miesto savivaldybe? su Finansų ministerija?
 • Rasti žurnalistą Kaune, kuris bendradarbiautų su Valdu ir Chaimu.

Ar daryti?

 • Rašyti Genocido centrui, kurios įstaigos, kurie asmenys atsako už kapinių išniekinimą, kaip tai vertintina, kurie dokumentai tą atsakomybę ir tuos įvykius atskleidžia.
 • Padaryti Vilniaus kapinių žemėlapį. Nurodyti kaip įvairios kapinės buvo išniekintos.
Keisti - Istorija - Spausdinti - Naujausi keitimai -
Search:
Šis puslapis paskutinį kartą keistas January 21, 2021, at 10:18 PM