Talka

keisti stulpelį

redaktorius Andrius Kulikauskas

Veiklos

Veiklos

 • Arkadij Kurliandchik rengs karikatūrų konkursą.
 • Chaimas Bargmanas apžvelgs Kauno kapines, pradedant laisvamanių kapinėmis ir sentikių kapinėmis. Jam padeda Valdas Valiūnas ir Aleksandras Vitkus
 • Ruta Bloshtein lietuviams pristatytas savo peticiją, kurią pasirašė 50,000 žmonių, ir jai įspūdį palikusius komentarus.
 • Polina Pailis ieškos medžiagos Mažvydo nacionalinėje bibliotekoje ir mums parūpins skaitmenines kopijas.
 • Andrius Kulikauskas šioje svetainėje kaups medžiagą (dokumentus, istorijas, nuotraukas) apie seniausių Vilniaus žydų kapinių ir Vilniaus sporto rūmų istoriją.

Galimos veiklos

 • Parašyti SaveVilna.org apie mūsų veiklą.
 • Kreiptis į kultūros paveldo registrą, kad Vilniaus žydų kapinės būtų pripažintos nacionaline vertybe.
 • Kreiptis, kad kapinių ribos būtų tvora pažymėtos.
 • Siūlyti atstatyti kapinių vartus ir sieną.
 • Gauti žinių iš Turto banko.
 • Susisiekti su architektais, kur kitur Vilniuje galėtų statyti kongresų rūmus.
 • Susisiekti su turizmo organizacijomis.
 • Sukurti svetainę vilniusconferences.com

Iš komentarų

 • Mano kertinė vertybė "gyventi tiesa".
 • ką Andrius Kulikauskas norėjo pasakyti?
 • rašyti apie visas kapines
 • informacinis karas

Rūpintis

 • močiutė: užmezgė ryšį su Vokietijos ambasada

Pavyzdinga

 • Lietuvių kultūra - gerbti savo ir kitų kapines
  • Antro pasaulinio karo vokiečių ir rusų kareivių kapai kuriuos mena tik labai nedaug vietinių
  • 1979 m. Pravieniškių miške vietiniai lietuviai inteligentai pastatė medinį paminklų Normandija - Nemunas prancūzų lakūnams
  • pastatė I pasaulinio karo aukoms Jiezne
 • Lietuvoje gražiai sutvarkytos kapinės
 • Dariaus ir Girėno palaikų perlaidojimas - dalyvis Z.Tamakauskas
 • pavyzdinės kapinės - Petrašiūnų
 • Lietuviai karo metu palaidodavo žmones pagarbiai nepaisant tautybės. Sodinami medeliai, gėlės.

Nepavyzdingi sovietų nusikaltimai

 • Lietuvos piliečių nužudytų kūnų išniekinimas
 • Kūnai Sibire
 • Protestantų kapinės
 • Skrėbiškio dvare, kolūkių laikais, statant siloso tranšėją nustūmė palaikus.
 • Kauno centre, Vytauto prospekte sunaikintos senos kapinės, įrengtas parkas
 • sudraskyti kūnai
 • Kaip atrodytų tinkamai palaidoti Rusijos išžudyti žmonės?
 • Vilniuje, Kalinausko g., pusiau sunaikintos liuteronų kapinės - santuokų rūmai.
 • Evangelikų reformatų kapinės sunaikintos pastačius profsąjungų rūmus. Neleisti naujų statybų.
 • Sunaikintos evangelikų reformatų kapinės Pylimo gatvėje.

Nepavyzdinga Nepriklausomoje Lietuvoje

 • nepavyzdinga - varžybos
 • Lietuvoje kapinės dideli, nevisada skoningi
 • Kolamburimai - Petrašiūnų, Romainių Kaune, Jonavoje - pasibaisėtini
 • Punsko parapijoje kapai - kuklus kryžius
 • Nuo paminklo Gajūnuose nulaužtas kryžius. evangelikų reformatų kapinės? Buvusių kapų viduryje pastatytas paminklas. Mokslinė ekspedicija supylė palaikus, parašė, kad kaulai išvežti.

Vilniaus žydų kapinių istorija

 • Išsiaiškinti istoriją.
 • istorija - Valdas
 • Kodėl žydai neišsaugojo kapinių?
 • kodėl nebuvo keliami klausimai ankščiau?
 • Ar už kapines sumokėti?
 • Caro nusikaltimai - palyginti su LDK
 • Senosios žydų kapinės iškeltos caro laikais - "mąstė blaiviai ir atsakingai apie savo pačių miesto plėtrą" - "žydų ortodoksams nėra buvusių kapinių"

Kaip įsivaizduoja atkūrimą?

 • Pažingsniui

Susidomėti pavyzdingomis kultūromis

 • vokiečių
 • Danijos praktika - rūpinasi kapais - 25 metus saugomi
 • Britanijoje

Susidomėti nepavyzdingomis kultūromis

 • žydų kultūra prižiūrint kapus - kodėl Kauno žydų kapinės nesutvarkytos, apleistos, nelankomos?
 • kodėl išaugo Holokauste žuvusiųjų skaičiai?

Ačiū visiems už naudingas mintis. Surašysiu jų santrauką. Tai pravers ateities veiklai.

Močiutė klausė, ką aš norėjau pasakyti? Man svarbu atjausti Dovid Katz, Ruta Bloshtein ir kitus tikinčius žydus, kuriems skauda, kad mūsų visų mylima nepriklausoma Lietuva imtųsi viduryje seniausių Vilniaus žydų kapinių įkurdinti kongresų rūmus. Įsigilinus, tai yra visiškai nenuovoku, neūkiška ir nereikalinga, nebent Vladimirui Putinui ir jo informaciniam karui prieš Lietuvą ir visą pasaulį. Aš noriu pasakyti, kad mes visi dar galime susiprotėti ir atsisakyti sumanymo Vilniaus sporto rūmus paversti kongresų rūmais.

Mūsų sambūryje "Gerbkime kapines" kol kas tėra penki lietuviai ir penki litvakai. Arkadij Kurliandchik mus ragino nepabrėžti, jog tai "žydų kapinės", o tiesiog skatinti gerbti visas kapines. Užtat mes ir susidomėjome "Misija Sibiras", bendrija "Lemtis" ir kitų veikla iš kurios galime pasimokyti.

Močiutė užmezgė ryšį su Vokietijos ambasada ir ketina rūpintis vokiečių kapais. Būtų prasminga jums padėti, kiek sugebame. Svetainėje kapines.com rasite kaip susisiekti su manimi ir kitais.

Toliau apžvelgsiu čia išsakytus pavyzdingus ir nepavyzdingus reiškinius, pavyzdingas ir nepavyzdingas kultūras, ir klausimus apie Vilniaus žydų kapinių istoriją bei ateities galimybes.

Keisti - Istorija - Spausdinti - Naujausi keitimai -
Search:
Šis puslapis paskutinį kartą keistas June 19, 2020, at 11:21 PM