Paroda

keisti stulpelį

Paroda

Ieškokime savo protėvių Sibire ir Vilniuje

Parodos pristatymas: 2020.06.14

Parodos kuratorius: Andrius Kulikauskas.

1 minutė tylos

Gedulo ir vilties dieną, birželio 14 d. 11:59 visuotine tylos minute vieningai stabtelėsime, kiekvienas pabūsime savo mintyse, savaip atminsime beveik 300,000 tremtinių ir politinių kalinių, kuriuos sovietai išvežė iš mūsų tėvynės.

Mus kviečia Lietuvos jaunimo žygio „Misija Sibiras“ rengėjai, dalyviai, gerbėjai. Mes prie savo jaunimo prisijungiame.

Vieną minutėlę įsitrauksime į tą amžiną vienatvę, kurią išgyvena kiekvienas nuskriaustas šviesuolis. Mirtis mirtingąjį gasdina šia vienatve. Tai kapinių amžina tyla.

Vilniaus sporto rūmai stovi ant seniausių Vilniaus žydų kapinių, kurios siekia šešioliktą ar netgi penkioliktą amžių. Čia yra vieta, kur mums priklauso vis truputį susikaupti, vis truputį įsijungti į vienatvę pranokstančią mūsų kasdienybę. Šios vienatvės pagrindu paieškokime esminės santarvės su kitais.

2 judėjimai, o 3 plakatai

Palyginkime du plačius judėjimus gerbti kapines.

„Misija Sibiras“ atspindi brandų ir sėkmingą, jaunimo vykdomą, visuomenės gerbiamą, valstybės palaikomą užmojį. O mūsų judėjimas – atsisakyti Vilniaus sporto rūmų ir gerbti ar net atkurti Vilniaus žydų kapines – yra kol kas be jaunimo, be užnugario, be didelių vilčių.

Nenusiminkime, verčiau pasimokykime!

Vienu plakatu pristatome „Misija Sibiras“ jaunimo veiklą, jo kasmetinius žygius tvarkyti tremtinių kapus. Šių žygių mąstai atspindi sovietų nusikaltimų mąstus. Daugiau kaip 13,000 jaunuolių yra pareiškę norą dalyvauti žygyje. Jaunimas yra sutvarkęs virš 100 kapinių.

Kitu plakatu anglų kalba pristatome Rutos Bloštein atrinktus komentarus, kurių sulaukė jos peticija „Prašome perkelti naujųjų Vilniaus kongresų rūmų projektą iš senųjų žydų kapinių į kitą vietą“. Ketiname parengti panašų plakatą lietuvių kalba. Jos peticiją pasirašė net 50,000 žmonių. Jų didelė dalis išeivijos litvakai, Lietuvos žydų palikuonys.

Trečiu plakatu Julius Norwilla išreiškia sumanymą atsisakyti sovietinių Sporto rūmų ir atkurti senąsias Vilniaus žydų kapines. Mums reikia jo jaunatviškos drąsos!

10 talkininkų

Mūsų sambūris „Gerbkime kapines“ kas mėnesį šalia Vilniaus sporto rūmų rengs parodą, kuria mokysimės kaip gerbti šias ir visas kapines. Štai pirmoji mūsų paroda. Ji atspindi mūsų kuklias pajėgas.

Mes, lietuviai ir litvakai ir visų tautybių žmonės, privalome susitarti ne paviršutiniškai, o bendradarbiauti švenčiausių vertybių pagrindu, jei tik norėsime šias kapines apsaugoti. Neleiskime mūsų šalies vadovams išniekinti nei jų, nei visos nepriklausomos Lietuvos kartu su jomis.

Mums Lietuvoje ypatingai svarbu suprasti lietuvių požiūrį, suvokti lietuvių tautos skaudulius ir į juos įsijausti. Mums įdomu, kaip mes kiekvienas gerbiame savo kapines.

Šios parodos kuratorius Andrius Kulikauskas dėkoja parodos rengėjui Arkadij Kurliandchik. Jisai mus paragino nesusitelkti į žydų skaudulius, bet žiūrėti plačiau. Dėkoja savo tėvui Edmundui, kuris išspausdino plakatus ir išsprendė, kaip juos pastatyti. Kviečiame į talką!

Arkadij Kurliandchik, parodos rengėjas, +370 659 74 776, allkuar ETA gmail TAŠKAS com

Andrius Kulikauskas, parodos kuratorius, +370 607 27 665, ms@ms.lt

Ruta Bloštein, Vilniuje, rutabloshtein ETA gmail TAŠKAS com

Edmundas Kulikauskas, Vilniuje, +370 687 95 722, ed.kulikauskas ETA gmail TAŠKAS com

Valdas Valiūnas, Kaune, +370 607 62 928

Chaimas Bargmanas, Kaune, +370 681 77 166

Evaldas Balčiūnas, Regina Kopilevich, Julius Norwilla, Polina Pailis

www.kapines.com

Keisti - Istorija - Spausdinti - Naujausi keitimai -
Search:
Šis puslapis paskutinį kartą keistas June 15, 2020, at 12:35 AM