Talka

keisti stulpelį

redaktorius Andrius Kulikauskas

Vyriausybė

Lietuva po COVID-19: investicijos, kurios keis ekonomikos DNR

Vyriausybės programa

nutarimas DĖL ATEITIES EKONOMIKOS DNR PLANO ĮGYVENDINIMO 2020 m. liepos 29 d. Nr. 832


Teikimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios projektų, 2020-01-17


Dėl valstybės investicijų 2020–2022 metų programoje numatytų valstybės kapitalo investicijų paskirstymo pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) 2020-03-17


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/62e2bff00ee111ebb74de75171d26d52

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2021 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO ĮSTATYMO IR SU JUO SUSIJUSIŲ TEISĖS AKTŲ PROJEKTŲ PATEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMUI

2020 m. spalio 14 d. Nr. 1117


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/1600ed7013eb11e58569be21ff080a8c/asr

Lietuvos Respublikos Vyriausybė Nutarimas

DĖL VILNIAUS KONCERTŲ IR SPORTO RŪMŲ REKONSTRUKCIJOS IR PRITAIKYMO KONGRESAMS, KONFERENCIJOMS IR KULTŪRINIAMS RENGINIAMS PROJEKTO PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIU PROJEKTU

2015 m. birželio 9 d. Nr. 597

Galiojanti suvestinė redakcija (nuo 2018-11-30)


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.EF2C5E99692E

DĖL VILNIAUS KONCERTŲ IR SPORTO RŪMŲ PRITAIKYMO KONGRESŲ CENTRUI PROJEKTO PRIPAŽINIMO VALSTYBEI SVARBIU KULTŪRINIU PROJEKTU

2008 m. spalio 8 d. Nr. 1044


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.A795D5F7A623

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS ŪKIO (EKONOMIKOS) PLĖTROS IKI 2015 METŲ ILGALAIKĖS STRATEGIJOS

2002 m. birželio 12 d. Nr. 853


https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.455D7C22A4D9

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBĖS ILGALAIKĖS RAIDOS STRATEGIJOS

2002 m. lapkričio 12 d. Nr. IX-1187

Keisti - Istorija - Spausdinti - Naujausi keitimai -
Search:
Šis puslapis paskutinį kartą keistas December 10, 2020, at 09:50 PM