Talka

keisti stulpelį

redaktorius Andrius Kulikauskas

Minėjimas

Lietuvos Jeruzalės kapinių ramybė

Vilniaus Gaono mirties ir palaidojimo dienos atminimas


Svarbiausi darbai

Defending History autoriai

Silvia Foti peticija

Rasti kas kalbės.

 • Evaldas Balčiūnas
 • Arkadij Kurliandchik - pasistengs
 • Ruta Bloštein - ar sutiktų vaizdo įrašą padaryti?
 • Vida Girininkienė
 • Elmantas Meilus
 • Josifas Parasonis
 • Edmundas Kulikauskas

Pakviesti

 • Masiulis
 • Aušra Maldeikienė

Paskambinti

 • Architektūros fondui

Rasti kas pasirašys

 • Linas Vildžiūnas, Ruta Bloštein,
 • Sutiko, parodyti: Evaldas Balčiūnas, Arkadij Kurliandchik, Josifas Parasonis

Kviesti žurnalistus. Susiekti su:

 • Donatu Pusliu
 • Savukynu

Ar Dovid sutiktų tarti žodį?

Kreiptis į bendruomenes ar pasveikintų...


Sergejus Kanovičius, Darius Udrys

Vytautas Toleikis, Artūras Imbrasas, Tomas Venclova, Donatas Puslys, Violeta Kelertienė

Artūras Žukauskas, Saulius Sužiedėlis, Diana Varnaitė, Skaidra Trilupaitytė, Vytautas Gaidamavičius, Justinas Žilinskas, Jurga Lago, Algis Ramanauskas

Linas Vildžiūnas, Evaldas Balčiūnas, Ruta Bloštein, Arkadij Kurliandcik, Valdas Valiūnas, Andrius Kulikauskas, Edmundas Kulikauskas

žurnalistai: Mindaugas Peleckis, Inga Liutkevičienė

fotografas Raimondas Paknys, dailininkas Izaokas Zibucas

Tomas Kačerauskas, Antanas Andrijauskas

Donatas Puslys, Lara Lempertienė

Gintautas Mažeikis, Julius Norwilla, Chaimas Bargmanas, Aleksandras Vitkus, Silvia Foti, Regina Kopilevich, Dalija Epšteinaitė, Tomas Venclova, Violeta Kelertas, Kun.Feliksas Baliūnas, Rūta Vanagaitė, Sania Kerbelis, Hektoras Vitkus, Thomas Gajdosik, Rimvydas Krasauskas, Raimundas Vaitkevičius, Rabbi Kalev Krelin, rabinas Sholem Ber Krinsky, Antonio Chiaese, Dobilas Kirvelis, Bronislovas Pocius, Zita Paulauskaitė, Josifas Buršteinas, Monika Greičiuvienė, Lina Savickienė, Rita Gabis, Živilė Pipinytė, Rasa Rimickaitė, Dalia Vitkus, Daiva Markelis, Audre Budrys Nakas

Vytenis Povilas Andriukaitis, Saulius Beržinis, Valentinas Brandišauskas, Chaim Burshtein, Algis Davidavičius, Shmuel Jacob Feffer, Pinchos Fridberg, Simon Gurevich (Simonas Gurevičius), Sergey Kanovich, Vilma Fiokla Kiurė, Julius Norwilla, Josifas Parasonis, Kamilė Rupeikaitė, Danutė Selčinskaja, Kristina Apanavičiūtė Sulikienė, Birutė Ušinskaitė, Rūta Vanagaitė, Nida Vasiliauskaitė, Tomas Venclova, Aleksandras Vitkus, Lina Žigelytė, Efraim Zuroff

Elmantas Meilus, Valdas Rakutis


Seniausių Vilniaus žydų kapinių praeitis ir ateitis

 • Ką žinome, kur kapinės buvo, kur išliko palaikai: žemėlapiai
 • Ką žinome, kaip kapinės atrodė: nuotraukos
 • Ką reiškė Lietuvos Jeruzalė
 • Ką reiškė Gaono mirtis ir laidotuvės
 • Kam priklausė kapinės: dokumentai
 • Kova išsaugoti kapines
 • Gaono metais nepaminėtų šviesuolių veikla
 • Dovido Katzo pagerbimas
 • Gairės Lietuvos žydų ateičiai
 • Žydų tikėjimas ir kapinės (Ruta Bloštein)
 • Šių kapinių vertybės (Audronė Vyšniauskienė)
 • Sporto rūmų vertybės
 • Kam Vilniuje reikalingi kongresų rūmai? Kitos galimybės
 • Kitos galimybės kongresų rūmams
 • Įvairios galimybės kapinėms:
  • Žydų paveldo muziejus
  • Memorialas
  • Ornamentika
  • Atstatyti dalį ar visą
  • Siena
 • Aptarimas
 • Žingsniai, ką toliau daryti

Pristatyti Vilniaus Gaono ir Dovid Katz išsiaiškinimo būdus?

Lietuvos Jeruzalės amžini šviesuoliai

Keisti - Istorija - Spausdinti - Naujausi keitimai -
Search:
Šis puslapis paskutinį kartą keistas October 01, 2020, at 11:28 AM