Šaltiniai

keisti stulpelį

redaktorius Andrius Kulikauskas

Roslinas

2020-04-17. Ateitis. Ramunė Kubiliūtė. Apie lietuviškąjį paveldą Amerikoje. Netikėti Viliaus Žalpio atradimai.

  • Šiuo metu dirbu Vašingtono valstijoje, Vankuveryje, trijose miesto kapinėse. Esu išrinktas valdžios pareigūnas „Clark County Cemetery District No. 1“. Bendrai kalbant, kapinių priežiūros srityje dirbu jau virš dvidešimt metų.
  • Viską, ką darau yra susiję su mano lietuviškaja tapatybe ir lietuviškuoju paveldu tačiau, manau, kad projektas, kuris atvedė prie nominacijos apdovanojimui, buvo Roslino (Roslyn) lietuvių kapinių projektas Vašingtono valstijoje. Šį projektą sudarė keli mažesni projektai: pirma, telkėme lėšas nupirkti lietuvių kapinėms paminklus, tada subūrėme talką nugriauti seną tvorą ir pastatyti naują, tyrinėjome ir surinkome palaidotų žmonių pavardes ir laidojimo datas, taip pat nupirkome paminklus kapinėse palaidotiems, kurių kapavietės buvo nepažymėtos.
  • 2018 metais net kelis kartus keliavau į Oklahomos valstiją. Ten dirbu trijuose projektuose: rengiu knygą apie Oklahomos lietuvius, organizuoju 100 metų senumo lietuvių statytos trobelės išsaugojimo darbus, ir seniai apleistų lietuvių kapinių atgavimą ir tolesnį išlaikymą. Subūriau Oklahomos lietuvių klubą, ir tam tikslui buvo atidaryta banko sąskaita. Tolesnis žingsnis – grunto radaro įsigijimas (GPR – „ground penetrating radar“), kuriuo nustatytume, kiek kapaviečių ten yra.
  • Kiti keliauninkai yra „True Lithuania“ žemėlapių projekto iniciatoriai Augustinas ir Aistė Žemaičiai. Su jais neseniai užmezgiau ryšius. Augustinas buvo tas, kuris rašė, kad Ledfordo lietuvių kapinės (Ilinojaus valstijoje) atrodė blogiausiai iš visų, kurias jie buvo aplankę. Todėl nutariau pats nuvykti, ištirti, ir paruošti jų atnaujinimo projektą.
  • Labiausiai mane domina visi anglių kasyklų rajonai, nes ten dirbo ankstyvieji lietuviai imigrantai. Daug lietuvių, kurie gyveno ne šiaurės rytuose ar Čikagoje, dirbo kasyklose, daugiausiai anglių, taip pat ir vario, aukso ir sidabro. Daug lietuvių buvo ir mažažemiai ūkininkai, nes anglių kasyklų pramonė svyravo tai aukštyn, tai žemyn. Aš ieškau visko – kapaviečių, mirties liudijimų, amerikiečių laikraščių aprašymų ir palikuonių, kurie dar kur nors atrastų.
  • Projektas „Saugok mūs paveldą“ pietinėje Ilinojaus valstijos dalyje būtų vienos savaitės programa, kurios metu sutvarkytume apleistas ir pamirštas Šv. Kazimiero kapines Ledforde. Tikslas būtų iškirsti kai kuriuos medžius, krūmus, išpilti betono pamatus kapų paminklams, kurie buvo nuversti. Reikėtų nubrėžti kapinių žemėlapį. Jei būtų užtenkamai savanorių, norėčiau, kad žmonės praleistų laiko vienoje geneologijos bibliotekoje, rinkdami medžiagą. Be to, bibliotekoje galėtume padaryti savo iniciatyvos pristatymą.
  • Kažkas tose kapinėse yra pastatęs paprastą betoninį kryžių, ir norėčiau ant jo pridėti puošmenų su lietuviškais motyvais. Jei atsirastų daugiau savanorių, nei planuota, galėtume pavažiuoti pusvalandį į šiaurę nuo Ledfordo į Džonson Sitį (Johnson City), kur yra kitos lietuvių kapinės. Jose taip pat norėčiau pataisyti paminklus. Jei sutelktume lėšų, norėčiau nupirkti kapinių ženklą ir jį įtvirtinti į betoną.
Keisti - Istorija - Spausdinti - Naujausi keitimai -
Search:
Šis puslapis paskutinį kartą keistas June 24, 2020, at 10:49 PM