Šaltiniai

keisti stulpelį

redaktorius Andrius Kulikauskas

Panevėžys

Kultūros vertybių registras. Panevėžio žydų senosios kapinės. 11410

  • Regioninis reikšmingumo lygmuo.
  • Plotas: 27935.00 kv. m = 2,7935 hektarai
  • buvusio Panevėžio miesto žydų bendruomenės pirmininko Anatolijaus Fainbliumo teigimu pirmasis dokumentas apie mieste gyvenusius žydus siekia 1738 m. XIX a. 10 d-metyje žydai sudarė daugiau nei pusę miesto gyventojų. Galima manyti, kad kapinės įsteigtos XVIII a. 1-oje pusėje. Broniaus Kvyklio teigimu šiose kapinėse palaidoti 5 žydai savanoriai, kovoję už Lietuvos laisvę. 1955 metų kovo 17 dieną Panevėžio miesto Darbo žmonių deputatų tarybos Vykdomojo komiteto sprendimu Nr. 89 buvo uždarytos miesto žydų kapinės. 1966 metų birželio 2 dieną buvo priimtas sprendimas (Nr. 252) kapines likviduoti. Norinčių perkelti artimųjų palaikus buvo nedaug, todėl daugelis palaikų liko senose vietose. Iki 1940 metų kapinėse būta apie 12,5 tūkst. paminklinių akmenų. Po kapinių uždarymo paminkliniai akmenys buvo saugomi buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato sandėlyje. Dalis antkapinių akmenų buvo panaudoti laiptams ir dekoratyvinei sienai įrengti, kai buvo statomas Panevėžio dramos teatras. Likviduotose kapinėse įsteigtas Sietyno skveras, kuriame nuo 1980 m. stovėjo skulptoriaus Alfrido Jurgio Pajuodžio skulptūra „Vėžys“ ir veikė fontanas. Pradėjus žydų kapinių atkuriamuosius darbus (po 1990 m.) skulptūra perkelta į Senvagę, o fontanas išgriautas. 1991 m. kapinių R dalyje pastatytas paminklinis akmuo (architektas Gintautas Survila (g. 1966 m.)). Žydų kapinėse 2009 metų rugsėjo 24 dieną Atminties skvere (buv. Sietyno) pastatytas paminklas „Liūdinti žydų motina“ mirusiųjų atminimui (architektas Valdas Klimavičius (g. 1959 m.), skulptorius Vytautas Tallat-Kelpša (g. 1955 m.)). Paminklo pastatymui panaudoti žydų kapinių paminklinių akmenų dalys, kurios dar XX a. 8-ame dešimtmetyje buvo sumūrytos į sienelę prie Juozo Miltinio dramos teatro (paminklinių akmenų dalys buvo saugomos UAB „Panevėžio gatvės“).
  • KVAD direktoriaus įsakymas; 1996-01-29; Nr: 5 ;
  • Dėl pripažinimo valstybės saugomu ; 2005-04-29; Nr: ĮV-190;
  • Dėl duomenų patikslinimo; 2014-05-26; Nr: KPD-KP-57; TRP 1994 m. planas Aktas
  • Ikonografija; 2014-05-28; Nr: ID-110577; IKONOGR Nr. 5 IKONOGR Nr. 3 IKONOGR Nr. 4 IKONOGR Nr. 8 IKONOGR Nr. 2 IKONOGR Nr. 1 IKONOGR Nr. 10 IKONOGR Nr. 9 IKONOGR Nr. 6 IKONOGR Nr. 7

Šaltiniai ir medžiagos

  • 13.1. Kultūros vertybės pagrindinis dosjė. Žydų senosios kapinės (L13). Vilnius, 1995. Kultūros paveldo centro paveldosaugos biblioteka.
  • 13.2. KVIKLYS, Bronius. Mūsų Lietuva. Vilnius, 1991, t. 2, p. 566.
  • 13.3. Prieiga per internetą: http://www.eilagordinlevinan.com [žiūrėta 2013-05-27].
Keisti - Istorija - Spausdinti - Naujausi keitimai -
Search:
Šis puslapis paskutinį kartą keistas June 25, 2020, at 01:47 PM